Apolipoproteina C-III (APO C3) jest kluczowym regulatorem stężeń poziomu triglicerydów w osoczu. Podwyższony poziom triglicerydów zwiększa ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych a także jest jednym z czynników przysposabiających do rozwoju ostrego za...