RITA-3 (Third Randomised Intervention Treatment of Angina) porównuje rezultaty wczesnej strategii inwazyjnej (koronarografii i rewaskularyzacji mięśnia sercowego, zgodnie ze wskazaniami klinicznymi) do selektywnej strategii inwazyjnej (farmakoter...