Otyłość wpływa na występowanie migotania przedsionków (AF). Wiadomo że, sprawność krążeniowo-oddechowa chroni przed występowaniem napadów AF u otyłych pacjentów. Jednak wpływ wytrenowania na nawroty migotania przedsionków jest nieznany.
Cel...