Zapalenie płuc występujące po udarze mózgu wiąże się z gorszymi wynikami leczenia udaru oraz większą śmiertelnością. W najnowszym wydaniu The Lancet opublikowano wyniki prospektywnego, randomizowanego badania sprawdzającego skuteczność profilaktyc...