W ostatnich latach dokonał się znaczący postęp w leczeniu farmakologicznym niewydolności serca (CHF). Jest to wynik coraz lepszego zrozumienia mechanizmów patofizjologicznych, które leżą u podstaw CHF i doprowadzają do uszkodzenia układu krążenia....