Obturacyjny bezdech senny wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością u pacjentów z niewydolnością serca. Adaptacyjna serwowentylacja (ASV, ang. adaptive servo-ventilation) jest to terapia stosowana u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym, wykorzys...