Dostęp promieniowy do koronarografii jest dużo bezpieczniejszy niż dostęp udowy, co skutkuje mniejszą liczbą krwawień oraz komplikacji. Jednak potencjalnie zwiększona ekspozycja na promieniowanie może być wadą tego dostępu. Jak do tej pory nie stw...