W najnowszym wydaniu The Lancet Diabetes & Endocrinology opublikowano wyniki szwedzkiego badania kohortowego badającego wpływ przeprowadzenia operacji bariatrycznych u otyłych pacjentów z cukrzycą typu drugiego na ryzyko wystąpienia zdarzeń se...