W New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badania dotyczącego nowego rozrusznika – nie posiada zewnętrznych elektrod i może być wszczepiony do serca bez konieczności wykonywania operacji. W przeprowadzonej próbie klinicznej oceniano je...