Badania obserwacyjne dowodzą, że niższe ciśnienie tętnicze krwi (blood pressure BP) zwiększa ryzyko wystąpienia deficytów poznawczych u osób w podeszłym wieku. Ponadto osoby starsze narażone są na upośledzone funkcjonowanie autoregulacji krążenia ...