Niecałkowita rewaskularyzacja jest powszechnym zjawiskiem po zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI, percutaneous coronary intervention). Wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością i występowaniem niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. ...