W kardiologii inwazyjnej szerokie zastosowanie znajdują obecnie protezy wewnątrznaczyniowe. Protezy najpowszechniej dzieli się na metalowe (klasyczne) oraz powlekane lekiem (drug eluting stent, DES). Te drugie, dzięki zastosowanym lekom (takim jak...