Wybór stentu uwalniającego lek u pacjentów z cukrzycą i chorobą wieńcową, poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej (percutaneous coronary intervention, PCI) jest kontrowersyjny.
Wcześniejsze badania porównujące stenty uwalniające pakli...