W najnowszym wydaniu The Lancet opublikowano wyniki randomizowanego, pięcioletniego badania EXAMINATION, porównującego stenty uwalniające ewerolimus (everolimus-eluting stents, EES) ze stentami metalowymi (bare-metal stents, BMS). Badanie przeprow...