W najnowszym wydaniu The British Medical Journal opublikowano wyniki metaanalizy oceniającej metody leczenia restenozy w stencie w obrębie naczyń wieńcowych. Analizie poddano wyniki 24 randomizowanych badań ( w tym siedem interwencyjnych) przeprow...