Celem badania opublikowanego na łamach BMJ była ocena wpływu leczenia inhibitorami pompy protonowej (IPP) na ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego u pacjentów z przebytym zawałem serca, otrzymujących leczenie przeciwzakrzepowe oraz niesteroidow...