W najnowszym wydaniu The Lancet opublikowano wyniki prospektywnego, wieloośrodkowego badania CHAMPION, w którym wykazano znaczące zmniejszenie hospitalizacji z powodu niewydolności serca u pacjentów po sześciomiesięcznej kontroli nadciśnienia płuc...