Hiperkaliemia jest jednym z głównych działań niepożądanych leków przyjmowanych z powodu niewydolności serca takich jak ACE inhibitory, blokery receptora angiotensyny oraz inhibitory receptora aldosteronowego. Patiromer – nowy lek kontrolujący pozi...