W najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Cardiology Society, ESC) z września 2015 roku, dotyczących infekcyjnego zapalenia wsierdzia utrzymuje się trend do ograniczenia profilaktyki antybiotykowej, którą należy...