Nie-niedokrwienna kardiomiopatia rozstrzeniowa (ang. dilated cardiomyopathy, DCM) jest wiodącą przyczyną niewydolności serca i stanowi najczęstsze wskazanie do transplantacji serca na świecie.
Częstość występowania DCM szacuje się na 1:2500 ...