U zdrowych dzieci częstość występowania jednokształtnych ekstrasystolii komorowych (VEB) <100/dobę w różnych opracowaniach wynosi od 0 do 50%. Częstoskurcz komorowy (VT) stanowi tylko 6% wszystkich częstoskurczów u dzieci, w tym w ponad połowie...