Potencjalnie złośliwe arytmie to różnego rodzaju niemiarowości komorowe, poza sVT (utrwalonym częstoskurczem komorowym) i VF (migotaniem komór), występujące u pacjentów z chorobą organiczną serca.
Potencjalnie złośliwe arytmie to różnego rod...