Udar mózgu jest jedną z najczęstszych przyczyn chorobowości oraz śmiertelności, a jednak nadal brakuje kompleksowych danych dotyczących częstości występowania oraz czynników ryzyka tego schorzenia u osób dorosłych z wrodzoną wadą serca. W „Circula...