Azotany są często stosowane w celu zwiększenia tolerancji wysiłku u pacjentów z niewydolnością serca i zachowaną frakcją wyrzutową. W badaniu opublikowanym w NEJM porównano wpływ monoazotanu izosorbidu i placebo na codzienną aktywność w tej grupie...