W listopadowym wydaniu Heart opublikowano wyniki wieloośrodkowego, prospektywnego badania oceniającego związek między wskaźnikiem masy ciała (ang. body mass index, BMI), obwodem talii (ang. waist circumference, WC) oraz wskaźnikiem WHR (ang. waist...