Wydolność krążeniowo-oddechowa (ang. cardiorespiratory fitness, CRF) to zdolność układu krążenia oraz układu oddechowego do dostarczania tlenu pracującym długotrwale mięśniom. CRF to nie tylko obiektywna miara zdolności do wykonywania aktywności f...