Międzynarodowe Towarzystwo Transplantacji Serca i Płuc (ISHLT) ogłosiło nowe wytyczne dot. przeszczepu serca. Wskazania do tej procedury zostały istotnie rozszerzone w porównaniu do wytycznych z 2006 r. Rekomendacje zostały opublikowane na łamach ...