Jony wapnia pełnią ważną rolę w regulowaniu skurczu komórek mięśnia sercowego. Jednym z podstawowych układów normalizujących poziom wapnia w cytoplazmie jest SERCA2a (ang. sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase) – pompa jonowa, która...