W lutowym wydaniu „JAMA Internal Medicine” opublikowano wyniki badania BEAT-HF (ang. The Better Effectiveness After Transition–Heart Failure) oceniającego skuteczność telemonitoringu pacjentów po hospitalizacji z powodu niewyrównanej niewydolności...