Rodzaj ośrodka i wiek pacjenta są znaczącymi predyktorami powikłań ablacji u pacjentów z trzepotaniem przedsionków (AFL). Taki wniosek wysnuli naukowcy z USA na podstawie analizy prawie 90 000 pacjentów poddanych zabiegowi ablacji w latach 2000 i ...