Wskaźnik uwapnienia w tętnicach wieńcowych (ang. coronary artery calcium, CAC), oceniany za pomocą tomografii komputerowej, jest prognostycznym wyznacznikiem ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. Jego ujemny wynik (CAC=0) świadczy o ...