Dostępne obecnie dane wskazują, na istnienie interakcji między morfiną a doustnymi inhibitorami receptora P2Y12, gdy leki te podawane są razem. W „European Heart Journal” opublikowano wyniki randomizowanego badania „IMPRESSION” oceniającego wpływ ...