Ostatnio od użytkowników mojej strony otrzymałem kilka pytań dotyczących anestezjologii. Wiele wątpliwości wywołuje interpretacja przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dz...