Ixmyelocel-T to terapia komórkowa wykorzystująca populacje mezenchymalnych komórek zrębu (mezenchymalne komórki macierzyste, ang. mesenchymal stromal cells) oraz aktywująca makrofagi. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (ang. FDA) nadała im statu...