Syndrom wypalenia zawodowego oraz nadużywanie alkoholu stanowią coraz większy problem i dotyczą również osób młodych. Amerykańscy badacze postanowili ocenić relacje między nadużywaniem alkoholu a wystąpieniem syndromu wypalenia zawodowego i innych...