Kolejna analiza wyników badania CADILLAC pokazała, że osiągniecie optymalnego wyniku angioplastyki balonowej w perspektywie czasu przynosi gorsze wyniki niż rutynowe stosowanie stentów (…)
JACC 2003;42:971 Kolejna analiza wyników badani...