Endoskopowe umieszczenie wielu plastikowych stentów do dróg żółciowych jest leczeniem pierwszego rzutu w przypadku większości łagodnych zwężeń dróg żółciowych. Obecnie zastosowanie znajdują również samorozprężające się metalowe stenty (ang. covere...