W Stanach Zjednoczonych pozaszpitalne nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest odpowiedzialne za ponad 300 tysięcy zgonów rocznie. Wiele z nich jest związane z migotaniem komór lub częstoskurczem komorowym bez tętna. Mimo, że w tych stanach można zas...