U pacjentów z niewydolnością serca leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ang. angiotensin-converting–enzyme inhibitors, ACEI) zmniejszają śmiertelność i liczbę hospitalizacji. Rola inhibitorów reniny u tych pacjentów pozostaje nieznan...