Badania przeprowadzone w latach 1997-2003 wykazały, że pacjenci po przebytym epizodzie niedokrwienia mózgowego (transient ichemic attack -TIA) mają istotnie, aż do 12-20% podwyższone ryzyko wystąpienia udaru mózgu w czasie kolejnych 3 miesięcy. Cz...