U pacjentów z niewydolnością serca, wtórną do dysfunkcji skurczowej lewej komory, często występuje niedobór witaminy D. Jej niski poziom jest związany z gorszym rokowaniem, ale do tej pory nie było jasne, czy niedobór witaminy D odgrywa rolę w pat...