W opornym na leki, objawowym migotaniu przedsionków (ang. atrial fibrillation, AF) jedną z opcji terapeutycznych jest wykonanie ablacji przezskórnej (ang. catheter ablation, CA). Badania oceniające skuteczność tej metody leczenia były przeprowadza...