Migotanie przedsionków, które występuje po operacji kardiochirurgicznej zwiększa ryzyko zgonu, powikłań i ponownych hospitalizacji. U stabilnych pacjentów z pooperacyjnym migotaniem przedsionków wciąż nie jest znana optymalna strategia postępowani...