W kwietniowym wydaniu „JAMA” opublikowano wyniki randomizowanego badania oceniającego losmapimod- doustny inhibitor kinaz aktywowanych mitogenami w klasie p38 (p38 MAPK), zastosowany u pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrej fazy zawału serca....