Wysokie poziomy lipoproteiny(a) obserwowane są u pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią, ale przyczyna tego jest nieznana. W majowym „The Lancet Diabetes & Endocrinology” opublikowano wyniki duńskiego badania prospektywnego obejmującego gru...