Diabetycy mają podwyższone stężenia białka C-reaktywnego (CRP) w osoczu. Z kolei wzrost poziomu CRP i IL-6 jest predyktorem rozwoju cukrzycy. CRP jest również niezależnym markerem podwyższonego ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych (zarówno u pacjen...