Obecnie SCD jest określany jako naturalny zgon z powodów sercowych, poprzedzony nagłą utratą przytomności, gdy objawy poprzedzające wystąpiły nie wcześniej, niż przed godziną.
Termin ,,nagły zgon sercowy’’ (ang. sudden cardiac death – SCD) j...