Zespół Brugadów jest to stan chorobowy, w którym współistnieje blok prawej odnogi z uniesieniem odcinków ST w odprowadzeniach V1-V3 u osób bez jawnej organicznej choroby serca, lecz z napadami złożonych komorowych zaburzeń rytmu, będących przyczyn...