Obecnie SCD jest określany jako naturalny zgon z powodów sercowych, poprzedzony nagłą utratą przytomności, gdy objawy poprzedzające wystąpiły nie wcześniej, niż przed godziną.
Przeżycie po zatrzymaniu krążenia waha się od 5% do 60% w zależno...