Ostatnie doniesienia potwierdzają istotne znaczenie komponenty zapalnej w tworzeniu blaszki miażdżycowej. Zapalenie odgrywa ważną rolę we wszystkich stadiach miażdżycy jak również w procesie restenozy.
Ostatnie doniesienia potwierdzają istotn...